Najnowsze artykuły

Jak pomalować lusterka przy użyciu...

Ciekawe lusterka? Możesz dopasować je do zacisków hamulcowych lub felg i emblematów. Możesz wybrać kolor i efekty wykończenia. Chcesz, aby Twój...

Czytaj Więcej

Odszkodowanie z OC sprawcy - co warto wiedzieć?

Firma właściciela pojazdu, który spowodował wypadek, musi zostać powiadomiona o wszelkich szkodach. Szczegóły dotyczące szkód można podać w oświadczeniu o wypadku drogowym lub w raporcie policyjnym.

Poszkodowanemu może przysługiwać bezpośrednie wyrównanie szkody. W takim przypadku poszkodowany otrzyma wypłatę ze swojego ubezpieczenia. Pozwoli mu to odzyskać wszelkie koszty poniesione przez ubezpieczyciela ofiary wypadku.

Po zgłoszeniu szkody, firma ubezpieczeniowa zleca wycenę szkody swojemu rzeczoznawcy.

Ubezpieczony może skorzystać z rozliczenia bezgotówkowego, tzn. może zlecić naprawę w warsztacie samochodowym, a koszty przenieść na ubezpieczyciela. W przypadku niedostatecznego oszacowania szkody można złożyć odwołanie.

Jak mogę uzyskać odszkodowanie z OC za uszkodzony pojazd, nawet jeśli sprawca nie jest znany?

Nie ma możliwości zgłoszenia roszczenia o naprawę pojazdu z polisy OC, jeśli sprawca nie jest znany. Jeśli właściciel samochodu ma polisę AC, to ta polisa będzie pomocna. Jeśli poszkodowany zapłaci za naprawę, a policja po jakimś czasie znajdzie sprawcę kolizji, może domagać się zwrotu kosztów od swojego ubezpieczyciela. W takich przypadkach przydatne mogą być paragony, faktury lub potwierdzenia przelewów, które potwierdzą faktyczne koszty poniesione przez poszkodowanego. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy może powołać rzeczoznawcę, który ustali, czy koszty są porównywalne z uszkodzeniami pojazdu.

Jakie są najlepsze sposoby na uzyskanie odszkodowania po szkodzie?

Ofiary wypadków drogowych mogą ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, a także o odszkodowanie za utracone zarobki, rentę oraz wszelkie inne szkody. Określenie wysokości odszkodowania jest trudne. Aby określić wysokość doznanej straty konieczna jest analiza wielu czynników. Charakter cierpienia, rokowania na przyszłość, utrata perspektyw, a nawet poczucie, że jest się bezradnym i bezużytecznym.

polskie banknoty

Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC jest zbyt niskie?

Jeśli wycena z ubezpieczenia sprawcy różni się od tego, ile faktycznie kosztowała nas szkoda, warto odwołać się od decyzji i złożyć skargę. Jeśli odwołania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Ostatnim krokiem jest skierowanie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi do sądu.

Dowiedz się więcej: Jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy?

Co zrobić, jeśli przyczyniłem się do powstania szkody?

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi, że osoba, która została poszkodowana w wypadku, przyczyniła się do jego zaistnienia lub zwiększenia szkody, może zmniejszyć wysokość odszkodowania. Najczęściej jest to działanie umyślne, takie jak jazda w samochodzie z pijanymi kierowcami czy niezapięcie pasów bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że takie działanie musi mieć bezpośredni wpływ na rozmiar lub wystąpienie szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wykazać, że nasze obrażenia nie byłyby tak poważne, gdybyśmy nie mieli zapiętych pasów.

Czy ubezpieczyciel sprawcy może opóźnić wypłatę odszkodowania z powodu braku zagranicznego dowodu rejestracyjnego lub umowy kupna-sprzedaży pojazdu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wymagać kompletu dokumentów dotyczących zdarzenia, a także samochodu i jego pochodzenia. Niektóre dokumenty mogą być potrzebne do ustalenia wartości pojazdu lub jego uszkodzenia. Warto mieć komplet dokumentów dostępnych w momencie zgłaszania szkody. Dzięki temu proces uzyskiwania odszkodowania nie będzie się przedłużał.